OBCHODNÍ PODMÍNKY | VYPERto.cz

Nacházíte se zde: www.vyperto.cz  » Menu  » OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky / Informace pro zákazníky

 

1) Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)  upravují vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem v oblasti služeb praní a žehlení prádla a oděvů mezi MI6 s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a jeho obchodními partnery (dále jen „zákazník“)

Dodavatel

MI6 s.r.o., Javůrek 20, 66483 Domašov u Brna, Česká republika, IČ: 04926447, DIČ: CZ04926447, Registrováno pod značkou C 92660 vedená u Krajského soudu v Brně

 

 

Jako plátce DPH je registrováno FÚ Brno-venkov. , zabývající se službami v oblasti praní a žehlení prádla a oděvů dalším spotřebitelům

Zákazník
Spotřebitel bez IČ – při zahájení obchodních vztahů předává dodavateli pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy dodavatele se zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem.

Spotřebitel (podnikatel) s IČ bez smluvně upravených vztahů - právní vztahy dodavatele se zákazníkem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva se zákazníkem je nadřazena obchodním podmínkám.


2) Bezpečnost a ochrana informací

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

3)  Objednávání

Objednávat službu lze telefonicky, SMS zprávou, e-mailem – vždy obdržíte potvrzení o přijetí objednávky popř. se s vámi přímo spojíme pro dohodnutí podmínek zhotovení/vyzvednutí zakázky.

Pro rychlejší a snadnější vyřízení objednávky je možno použít objednávkový formulář uvedený -umístěný přímo na webových stránkách v sekci….OBJEDNÁVKA

Do objednávky e-mailem uveďte prosím tyto údaje - jméno, adresu, kontakt, datum a časové rozpětí kdy a kde má být zakázka vyzvednuta.

Minimální hodnota jedné objednávky je 500 Kč.

Příjem objednávek 7 dní v týdnu 24h denně.

 

4)  Dodací podmínky

Službu praní / žehlení prádla a oděvů provádíme do 24 hodin, pokud není uvedeno jinak.

Zakázku vyzvedneme a dodáme ve smluvený – dohodnutý termín (vždy budete předem telefonicky informováni).

Doprava je zdarma v případě že se nacházíte ve vyznačeném regionu.

Mimo tento region je doprava tam i zpět zpoplatněna cenou 8kč/km, místo výjezdu Javůrek, okr. Brno – venkov, 664 83.

Příjem či výdej zakázek je možné po dohodě přímo u nás a to do 20 hod v pracovní dny.  Nebo jiný termín dle dohody.

Pro převoz prádla používáme naše textilní přepravní boxy (prádelní koše rozměru 40x33x33cm)s igelitovými pytlíky. Je možno použít i váš vlastní označený prádelní koš. Oděvy na ramínkách převážíme v obalech, abychom zajistili jejich ochranu.

 

5)  Platba za služby

Platba za služby probíhá v hotovosti na základě vystaveného zjednodušeného daňového dokladu nebo vystavené podepsané faktury po předání prádla zpět klientovi.

Bezhotovostní platby – pouze dohodu pro podnikající osoby.

 

Ve zvláštních případech, kde není možné stanovit cenu předem, bude zakázka převzata a informace o ceně bude odeslána zákazníkovi formou SMS nebo e-mailem k potvrzení.

 

6)  Povinnosti a odpovědnosti

Zákazník je povinen předem upozornit dodavatele na zakázku hodnou zvláštního zřetele, zejména poškození vzniklá dříve (neodstranitelné skvrny, natržení nebo porušení celistvosti materiálu),  odstranitelné znečištění většího rozsahu (skvrny), běžně neodstranitelné skvrny, na oděvy z materiálů pro ruční praní, na oděvy, které mají svou strukturu nebo užíváním tendence k poškození praním, na oděvy zvláštní historické hodnoty, na oděvy zvláštní finanční hodnoty.

Za oděvy bez štítků se symboly ošetřování (žehlení, praní a čištění) není dodavatel odpovědný, takový oděv bude prán a vyžehlen běžným způsobem, s ohledem na strukturu a materiál. 

Dodavatel si vyhrazuje právo zakázku předem odmítnou bez udání důvodu.

Záruční podmínky na zboží se řídí platným občanským a obchodním zákoníkem. Jako záruční list slouží doklad o zaplacení.

Zvláštní informace pro zákazníky

Prádlo k žehlení musí být čisté. Žehlení a praní prádla probíhá v čistém a nekuřáckém prostředí, prádlo a oděvy žehlíme ručně. Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému zákazníkovi.

Pokud chcete vyžehlené prádlo pověsit na ramínka, je nutné přibalit s sebou odpovídající počet ramínek

nebo si můžete ramínka zakoupit přímou u nás  - kvalitní dřevěné ramínko 20, Kč/ks.

Vyžehlené prádlo vracíme připravené rovnou k uložení – složené a roztříděné dle druhů.

Na praní prádla používáme ekologické prací prostředky.  V případě silného znečištění prádlo předepíráme. Aviváž nepoužíváme - v případě, že si přejete aviváž použít, uveďte prosím tuto skutečnost do objednávky.

Špatné označení symboly čištění, závady a poškození, které budou zjištěny před samotným praním vám sdělíme SMS zprávou nebo e-mailem s požadavkem, zda službu provést či nikoliv nebo zda a za jakých podmínek odměny si přejete opravu konkrétního poškození.

Za obsah kapes po předání prádla /oděvů nebereme odpovědnost, prosíme o včasnou kontrolu obsahu vašich kapsiček!